Siguranța la locul de muncă este una dintre condițiile de bază pe care un angajator trebuie să le asigure tuturor angajaților săi.

Pentru ca acest lucru să fie realizabil, este nevoie de o serie de verificări și evaluări ale spațiului prin care să se asigure faptul că fiecare sistem și instalație funcționează în mod corespunzător, eliminând factori de risc specifici. Obtine buletinul PRAM în urma unei verificări specializate efectuată de experții Outstand și asigură-te că firma ta funcționează conform prevederilor legale în vigoare!

Ce este PRAM?

Dacă te întrebi ce înseamnă PRAM și de ce este această verificare atât de importantă pentru bunul mers al afacerii tale, află că vizează evaluarea modului de funcționare al prizelor de împământare și paratrăsnetelor. Este necesară pentru a depista eventuale erori de instalare sau defectări apărute în timp pentru a reduce pe cât posibil riscul de electrocutare a personalului care utilizează sistemul electric sau echipamente conectate. Efectuate corespunzător, verificările PRAM au un rol important și în prevenirea declanșării incendiilor ca urmare a unui scurt circuit ori distrugerea completă a aparaturii electrice.

La ce interval de timp se face verificarea PRAM?

Verificarea trebuie efectuată periodic, cel puțin o dată pe an, în așa fel încât eficacitatea sa să fie exploatată la maximum. HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2. prevede faptul că toate instalațiile, chiar și noile elemente adăugate, oricât de mici ar fi, trebuie verificate încă dinainte de a fi montante în așa fel încât să fie eliminat orice potențial pericol. La fel de important este ca specialiștii să evalueze situația sistemului ori de câte ori se execută o reparație sau modificare, chiar dacă nu a trecut un an de la ultima vizită a experților PRAM.

Totuși, există intervale de verificare stabilite cu exactitate în funcție de sistemul vizat. Așadar, o dată la doi ani este termenul maxim pentru instalații de joasă tensiune, iar verificarea gradului de corodare a instalațiilor de legare la pământ se execută la 10 ani de la îngropare și, ulterior, la fiecare cinci ani. Instalațiile subterane, în instalații locale de legare la pământ și în exploatările subterane se execută evaluări complete cel puțin de două ori pe an. Este important să soliciți opinia unui specialist cu privire la regularitatea la care ar trebui să verifici sistemele implicate în funcționarea afacerii tale, în așa fel încât să fii sigur că respecți întocmai prevederile legale în vigoare.

Ce spune legislația cu privire la PRAM?

Legea 319/2006, art. 39 (9.f), a Securității și Sănătății în Muncă spune că această verificare este obligatorie pentru toate companiile racordate la o sursă de electricitate, oricare ar fi natura acesteia. În urma stabilirii nivelului de conformitate al instalațiilor și echipamentelor de lucru electrice se eliberează un buletin PRAM în care sunt menționate toate problemele depistate. Acestea trebuie remediate în scurt timp pentru a putea obține aviz de funcționare, iar lipsa buletinului atrage sancțiuni contravenționale de până la 10.000 de lei.

Unde poți apela pentru o verificare PRAM?

Dacă ești în căutarea unei firme care să îți ofere servicii PRAM complete și să se ocupe de tot ce înseamnă verificare și stabilire a nivelului de siguranță a sistemului electric din compania ta, Outstand Safety Solutions te așteaptă cu o ofertă foarte avantajoasă. Totul este stabilit în avantajul tău în așa fel încât să te bucuri de o verificare completă, în schimbul unor costuri personalizate.

În plus, Outstand este o  societate specializată și certificată în domeniu (autorizată ANRE), ceea ce înseamnă că expertiza oferită este recunoscută și validată în fața legii, lucru care îți oferă siguranță deplină și garanția respectării prevederilor în vigoare.

Sporește nivelul de siguranță în compania ta cu ajutorul serviciilor specializate de protecția muncii oferite de Outstand!