Vedetele din România pot fi ºi exemple negative pentru fanii lor, mai ales când vine vorba de îmbrãcãminte. Puþini ºtiu cã atunci când vine vorba de stil, favoriþii lor nu mai sunt la fel de talentaþi ca în domeniile în care s-au afirmat. Spre bucuria criticilor de modã, peisajul monden din România a oferit ºi anul acesta de toate pentru toþi. 

Cei mai mulþi dintre iluºtrii cunoscuþi mai ales din paginile publicaþiilor mondene sunt clienþi vechi ai criticilor de modã. Cântãreþi, actori, prezentatori de televiziune, cu toþii au probleme din punct de vedere al simþului estetic. 

Din garda veche a celor mai prost-îmbrãcaþi artiºti face parte cu siguranþã Gabriel Cotabiþã. El trebuie însã apreciat dintr-un singur punct de vedere: este fidel de multã vreme aceluiaºi stil, chiar dacã acum vorbim despre un look rãvãºit ºi puþin cam neîngrijit. Are însã un concurent de temut în generaþia sa. Când vine vorba de încãlþãminte, Silvia Dumitrescu îi surclasezã pe ceilalþi. Nici cu out-fit-ul ei nu ne e ruºine, dacã poate fi folosit un astfel de termen. Probabil cã bunul gust trece odatã cu faima. Nici Analia Selis nu exceleazã în modã. Ea nu se face de râs, dar nici nu se poate lãuda cã se îmbracã bine, în condiþiile în care apeleazã la un stilist. 

Din categoria domniºoare sclipicioase fac parte Monica Gabor ºi Anda Adam. Monica nu prea are scuze pentru felul în care se îmbracã. Ea este iubita cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu ºi deþine titlul de Top Model România. Asta ar trebui sã o oblige oarecum sã îºi adapteze þinutele. Sfatul nostru este sã încerce sã dea puþinã eleganþã ºi fineþe þinutelor ei, nu vulgaritate, cum ne-a obiºnuit. Un bilã neagrã ar putea fi acordatã ºi Andei Adam, din cauza ºtrasurilor ºi a sclipiciului etalat pe þinutele ei de scenã. 

Nici Andreea Bãlan nu ne impresioneazã prea mult când vine vorba de modã. Cu toate cã a trecut de perioada codiþelor împletite ºi a fustiþelor mini, Andreea tot nu ºi-a gãsit un stil care sã o avantajeze. Greºeala ei cea mai mare este cã, fãrã sã fie cazul, dã impresia de ieftin, în ceea ce priveºte hainele. 

Regina topurilor de prost îmbrãcaþi este însã veºnica ºi nelipsita Cristina Teodorescu. Ea deþine primul loc fãrã nici un fel de probleme. S-ar putea spune cã principalul ei job este acela de a uimi la fiecare eveniment monden cu prostul-gust. Nimic nu îi iese. Are pãrul blond ºi cam ars, mereu ciufulit, hainele par din materiale reciclabile, iar încãlþãmintea era la modã cam pe vremea când era ea vedetã.